svencs
Facebook

Smluvní podmínky

Arctic Elements heliski pakety.
142_våra resor_resevillkor

Smluvní podmínky

Pojištění proti stornu a zrušení zájezdu a cestovní pojištění

1. Pojištění proti zrušení akce a cestovní pojištění nelze zakoupit od Arctic Elements. Kontaktujte prosím svého osobního pojišťovacího makléře případně prodejce zájezdu.

Zálohová platba & Doplatek

2.  Jednotlivé pakety heliski jsou rozděleny do tzv. semi-privat paketu: záloha pro 3 denní program cca 10 000 vertikálních metrů = 3 000 SEK, 4 denní program cca 20 000 vertikálních metrů = 6 000 SEK, pro 7mi denní program cca 30 000 vertikálních metrů = 9 000 SEK. Zálohový poplatek platí pro jednu osobu. Záloha musí být zaplaceny minimálně 7 dnů před rezervací. Doplatek je splatný minimálně 60 dnů před nástupem na akci. Privátní paket záloha = 900 €uro. Ostatní ustanovení o zálohách platí jak v semi – privat paketu.

Storno poplatky 

3. Každý host má možnost zrušit již objednáný a zaplacený paket. Zrušení akce je nutno si pojistit jak již bylo zmíněno výše. Storno poplatky jsou tedy následující:

– Pokud dojde ke zuršení více jak 60 dnů před začátkem akce jsou storno poplatky následující: 3denní paket: 3 000 SEK, 4 denní paket: 6 000 SEK, sedmidenní paket a privátní paket: 9 000 SEK.

– Pokud dojde ke zrušení zrušení v době kratší než je 90 dnů před začátkem akce pak se storno poplatek rovná ceně paketu.

Termíny splatnosti – penále

4.  Arctic Elements má právo zrušit přihlášku a místo v paketu tomu kdo nezaplatil zálohy či doplatky ve slhůtě splatnosti.  Arctic Elements má právo zrušit přihlášku a místo v paketu tomu kdo nezaplatil ve lhůtě splatnosti finální platbu – dopatek. Zálohový poplatek v tomto případě propadá jako storno poplatek.

Výměna termínu , osob a počtu účastníků – přebukování

5. Přebukování nebo výměna účastníka je chápána jako zrušení akce a nová rezervace. Arctic Elements za tuto službu bude účtovat doplatek ve výši 500 SEK jako administrativní poplatek.

Activity v lokalitě 

6. Veškeré aktivity během Vaší cesty k nám a během pobytu v destinaci mimo heliski jsou výhradně na zodpovědnost hosta i když jako účastník akce  Arctic Elements nenese každý host odpovědnost za aktivity mimo sjednaný program jako jsou jízdna v lyžařském středisku na upravených tratích ale i mimo ně. Účastník je povinen zachovávat.  Každý účastník akcí mimo oficiální program je povinnen informovat se o podmínkách a úpravách každé aktivity mimo oficiálné program a řídít se jimi.  Host je tedy povinnen řídit se pokyny organizátora. Arctic Elements se zbavuje veškeré odpovědnosti za aktivity pořádané mimo, tedy externě, program.

Aktem registrace u Arctic Elements bere host na vědomí riziko které je spojené s heliski v horských oblastech a souvisí se zimními podmínkami.  Musíte mít na vědomí že ani vysoce profesionální horští vůdci a rovněž tak piloti nejsou schopni eliminovat veškerá rizika s touto aktivitou spojená.

Není možné eliminovat všechna objektivní  rizika jež se mohou naskytnout během programu heliski, piloti a horští vůdci jsou schopni rizika pouze minimalizovat.

7. Za individuálně organizované akce během pobytu nesou plně odpovědnost organizátoři takovéto akce. Takováto akce je tedy plně v kompetenci organizátora včetně případného pojištění a dalších ustanovení a podmínek které jsou součástí takovéto nabídky.

8. Veškeré heliskiprogramy jsou kalkulovány na základě takzvaných helihodin dle rezervačního klíče, NIKOLIV dle takzvaných vertikálních metrů. Vertikální metry jsou zde používány pouze pro představu kolik toho jsme, v případě dobrých podmínek, najezdit.

9. Program heliski se řídí pouze dle pokynů pilota a horského vůdce s ohledem na aktuální podmínky počasí a stavu sněhové pokrývky.

10. V případě plně zaplaceného programu a špatných pdmínek  je akce předmětem refundace. Refundace je 20 € za osobu a 6 minut neprolétané helihodiny. V matematickém přepočtu se jedná  o 0,1 helihodiny za nevyužitý a již zaplacený letový čas.

11. V programu semi – privat jsou skupiny rozděleny do dvou po pěti účastnících s ohledem na pořadí při objednávání programu vždy o ohledem k možným rozdílům a s ohledem na sociální aspekty a schopnosti a počtem vzletů a odlétaných helihodin.  Skupiny se tedy dělí na dvě kde první skupina sestává z pěti hostů čili podle pořadí jedna až pět. Další skupina se vytvoří z pořadových čísel šest až deset. Program semi – privat se realizuje se strojem typu AS 350 B2. Pro nestejnoměrné skupiny můžeme nabízet místa v dalších termínech tudíž sestavit ucelené skupiny.

Jestliže nebude skupina souhlasit s přesunem na jiný termín tudíž s efektivněním programu bude v následně rozpočítána volná místa na stávající počet účastníků.

Pokud se nepodaří dát dohromady ucelenou skupinu a účastníci nebudou souhlasit s rozdělením zbývajícíh míst lze v krajním případě zabukovaná termín zrušit.  Jestliže dojde ke zrušení programu, budou účastníci kontaktování minimálně 14 dnů před tímto aktem a bude jim vráceny prostředky v plné výši po odečtení administrativního poplatku ve výši 30 €uro.

Vyšší moc – neovlivnitelné skutečnosti

12.. Kompenzace a refundance nebudou zohledňovány v případě zásahu vyšší moci či zcela neovlivnitelních událostích jako jsou přírodní katastrofy apod.

Ostaní ustanovení

13. Arctic Elements si vyhrazuje právo na eventuální změny v podmínkách i během stávající sezóny i pro hosty kteří uzavřeli novou smlouvu.

14. Organizátor heliski je Arctic Elements AB, jako subjekt který  poskytuje cestovní záruky jak je popsáno v zákonech Švédska.

Heliskiing světové úrovně Laponsko / Švédsko