svencs
Facebook

Resevillkor

Arctic Elements villkor för Semi Privat & Privat resor
Arctic Elements

Resevillkor

Avbeställningsskydd och Reseförsäkring

1. Avbeställningsskydd och reseförsäkringar kan ej köpas av Arctic Elements. Vi hänvisar till egen hemförsäkring eller egen reseförsäkring.

Anmälningsavgift och Slutbetalning

2. För våra resor "Semi-privat" gäller följande anmälningsavgifter: 3 dagar = 5 000 SEK, 4 dagar =    10 000 SEK, 7 dagar = 15 000 SEK. För våra resor "Privat" gäller 20% av resans totalpris. Anmälningsavgiften aver pris per person. Anmälningsavgiften ska vara Arctic Elements tillhanda senast 7 dagar efter bokning. Slutbetalning ska vara Arctic Elements tillhanda senast 90 dagar före resans start.

Kostnad för avbeställning utan avbeställningsskydd

3. Gästen har rätt avbeställa resan utan avbeställningsskydd mot följande kostnad: - Vid avbeställning tidigare än 90 dagar före resans start, hela anmälningsavgiften. - Vid avbeställning senare än 90 dagar före resans start, hela resans kostnad.

Utebliven betalning

4. Arctic Elements har rätt att avboka gäst som inte betalat anmälningsavgiften i tid. Har slutbetalning ej kommit oss tillhanda i tid äger Arctic Elements rätt att annullera avtalet och ej återbetala anmälningsavgiften.

Ombokning – Ändring av namn och antal personer i bokningen

5. En ombokning eller ändring av avtalet gjord av gästen är att betrakta som en avbeställning och en nybeställning. Arctic Elements debiterar en ändringsavgift på 500 SEK för administrativa kostnader.

Aktiviteter på plats

6. All aktivitet under resa till ort och under vistelse på ort sker på egen risk, detta gäller såväl deltagande i Arctic Elements och externa arrangörers aktiviteter/arrangemang som skidåkning inom och utom skidområdets gränser. Gästen ansvarar själv för att hålla sig informerad om rådande regler och krav samt efterfölja dessa. Gästen är skyldig att följa de anvisningar som respektive arrangör lämnar. Arctic Elements frånsäger sig allt ansvar för aktiviteter som externa arrangörer bedriver.

7. För samtliga aktiviteter är det den enskilde arrangören som har ansvaret. Det är således arrangörens villkor och försäkringar som gäller vid eventuella tillbud.

8. Samtliga resor är baserade på helikoptertimmar angvina i bokningsbekräftelsen, EJ fallhöjd. Antalet fallhöjdsmetrar som publiceras på hemsida och i övrig marknadsföring är endast en referens för vad som är rimligt att uppnå vid gynnsamma förhållanden.

9. Heliskiing genomförs endast då pilot och guide anser att det är möjligt utifrån rådande väder och snöförhållanden.

10. Om det ej går att genomföra den förbokade helikoptertiden återbetalas 2000kr per person/helikoptertimme som ej förbukats. Den förbrukade tiden som ligger som grund för återbetalning hämtas från helikopterns flightrecorder och avrundas till jämna 6 minutersintervaller.

11. Ställs resan in kontaktas gästen senast 14 dagar före resans start och gästen återbetalas hela resans kostnad.

Extra tillägg på plats

12. Kostnader som uppstår på plats utöver resans grundpris som te x extra helikoptertid, övriga aktiviteter etc. ska betalas på plats före avresa.

Force majeure

13. Kompensation eller återbetalning gäller ej vid hinder som står utom vår makt åsyftande t ex naturkatastrofer.

Övrigt

14. Arctic Elements förbehåller sig rätten att företa eventuella ändringar i villkoren under pågående säsong för gäster som sluter nya avtal.

15. Arrangör enligt resegarantilagen är Arctic Elements AB vilka också ställt lagstadgade resegarantier till Kammarkollegiet.

Res till oss

Att resa till oss är enkelt och bekvämt. Från Europa flyger du över dagen och slipper jetlag. Du flyger till Kiruna flygplats i Sverige eller Narvik/Evenes flygplats i Norge.

Läs mer »

Våra Lodger

Anrika Meteorologen Ski Lodge i Riksgränsen & Narvik Mountain Lodge i Norge. Personligt, trivsamt och ett kök med exklusiva rätter av lokala råvaror.

Läs mer »

We make your dream come true