slug: sakerhet
svencs
Facebook

Säkerhet

Arctic Elements främsta ambition är att du skall få chansen att uppleva samma skidglädje som driver oss själva när vi utvecklar våra arrangemang. För att uppnå detta så arbetar vi kontinuerligt med att maximera säkerheten runt våra arrangemang.” - Utan säkerhet ingen skidglädje.”
123_information_säkerhet

Säkerhet

Som ett led i Arctic Elements säkerhetspolicy vill vi visualisera de risker som följer med heliskiing i högalpin fjällmiljö. Risker som Arctic Elements personal strävar efter att minimera tillsammans med dig, men samtidigt risker som aldrig helt kan elimineras. Typiska sådana risker i samband med heliskiing kan vara laviner, stenar, glaciärsprickor, klippor, rutschrisker, kollisionsrisker, snötäckets beskaffenhet, vatten, helikoptern mm.

Att vistas i bergsområden vintertid innebär alltid en risk. Arctic Elements guider har flera års erfarenhet av att arbeta i lavinbenägen terräng. Under heliskiingen är det guiden som bestämmer. Förutom stor kunskap, erfarenhet och lokalkännedom sker ett aktivt arbete med att samla aktuell information om rådande förhållanden som sedan sammanställs till lavinprognoser och andra säkerhetsanvisningar.

Vid eventuella tillbud har Arctic Elements möjlighet att nyttja kringliggande anläggningars sjukvårds- och lavinräddningsorganisation.

Heliskiing i världsklass Lappland/Sverige