svencs
Facebook

Vår första prioritet

Utbildning, Erfarenhet, Låg risk
Safety-2

Säkerhetutrustning

Som ett led i Arctic Elements säkerhetspolicy vill vi visualisera de risker som följer med heliskiing i högalpin terräng. Risker som Arctic Elements guider strävar efter att minimera tillsammans med dig, men samtidigt risker som aldrig helt kan elimineras. Typiska sådana risker i samband med heliskiing kan vara laviner, stenar, glaciärsprickor, klippor, rutschrisker, kollisionsrisker, snötäckets beskaffenhet, vatten, helikoptern mm.

Att vistas i bergsområden vintertid innebär alltid en risk. Arctic Elements guider har flera års erfarenhet av att arbeta i lavinbenägen terräng. På berget är det guiden som bestämmer. Förutom stor kunskap, erfarenhet och lokalkännedom sker ett aktivt arbete med att samla aktuell information om rådande förhållanden som sedan sammanställs till lavinprognoser och andra säkerhetsanvisningar.

I samtliga av Arctic Elements resor ingår ABS lavinryggsäck, transceiver, spade och sond. Inför heliskiing så introduceras våra gäster av sin guide hur utrustningen fungerar och hur den ska användas.

Tre dagar

Boka »

Fyra dagar

Boka »

Sju dagar

Boka »

We make your dream come true