slug: resevillkor
svencs
Facebook

Resevillkor

Arctic Elements villkor för paket och skräddarsydda resor.
142_våra resor_resevillkor

Resevillkor

Avbeställningsskydd och Reseförsäkring

1. Avbeställningsskydd och reseförsäkringar kan ej köpas av Arctic Elements. Vi hänvisar till egen hemförsäkring eller egen reseförsäkring.

Anmälningsavgift och Slutbetalning

2. För paketresor (Semi-privat) gäller följande anmälningsavgifter: 3 dagar = 3 000 SEK, 4 dagar =    6 000 SEK, 7 dagar = 9 000 SEK. För skräddarsydda resor (Privat) gäller 20% av resans totalpris. Anmälningsavgiften aver pris per person. Anmälningsavgiften ska vara Arctic Elements tillhanda senast 7 dagar efter bokning. Slutbetalning ska vara Arctic Elements tillhanda senast 90 dagar före resans start.

Kostnad för avbeställning utan avbeställningsskydd

3. Gästen har rätt avbeställa resan utan avbeställningsskydd mot följande kostnad: – Vid avbeställning tidigare än 90 dagar före resans start, hela anmälningsavgiften. – Vid avbeställning senare än 90 dagar före resans start, hela resans kostnad.

Utebliven betalning

4. Arctic Elements har rätt att avboka gäst som inte betalat anmälningsavgiften i tid. Har slutbetalning ej kommit oss tillhanda i tid äger Arctic Elements rätt att annullera avtalet och ej återbetala anmälningsavgiften.

Ombokning – Ändring av namn och antal personer i bokningen

5. En ombokning eller ändring av avtalet gjord av gästen är att betrakta som en avbeställning och en nybeställning. Arctic Elements debiterar en ändringsavgift på 500 SEK för administrativa kostnader.

Aktiviteter på plats

6. All aktivitet under resa till ort och under vistelse på ort sker på egen risk, detta gäller såväl deltagande i Arctic Elements och externa arrangörers aktiviteter/arrangemang som skidåkning inom och utom skidområdets gränser. Gästen ansvarar själv för att hålla sig informerad om rådande regler och krav samt efterfölja dessa. Gästen är skyldig att följa de anvisningar som arrangörerna lämnar. Arctic Elements frånsäger sig allt ansvar för arrangemang som externa arrangörer bedriver.

7. För samtliga aktiviteter är det den enskilde arrangören som har ansvaret. Det är således arrangörens villkor och försäkringar som gäller vid eventuella tillbud.

8. Samtliga heliskiresor är baserade på helikoptertimmar angvina i bokningsbekräftelsen, EJ fallhöjd. Antalet fallhöjdsmetrar som publiceras på hemsida och i övrig marknadsföring är endast en referens för vad som är rimligt att uppnå vid gynnsamma förhållanden.

9. Heliskiing genomförs endast då pilot och heliguide anser att det är möjligt utifrån rådande väder och snöförhållanden.

10. Om det ej går att genomföra den förbokade helikoptertiden återbetalas 2000kr per person/ helikoptertimme som ej förbukats. Den förbrukade tiden som ligger som grund för återbetalning hämtas från helikopterns flightrecorder och avrundas till jämna 6 minutersintervaller.

11. Grupperna delas in i jämna 5-tal och genomförs främst i bokningsordning, men avvikelser kan dock förekomma med hänsyn till social aspekt samt effektivitet i förhållande till antal lyft och flygtid (gäller endast semi-privat). För att resan ska genomföras för grupp 1 krävs 5 st gäster alltså platserna 1-5. Därefter krävs ytterliggare en full grupp för att resan ska genomföras för grupp 2, dvs platserna 6-10 (gäller endast semi-privat). Grupperna är först och främst baserade på att helikoptertypen AS 350 B2/B3 används. Vid ojämna antal kan vi eventuellt erbjuda platser på andra avgångar och på så sätt ordna att det blir fulla grupper. Om det finns önskemål från gästerna att genomföra resan utan att grupperna är fulla så kan den uteblivna intäkten fördelas på de gäster som är bokade. Ställs resan in kontaktas gästen senast 14 dagar före resans start och gästen återbetalas hela resans kostnad.

Force majeure

12. Kompensation eller återbetalning gäller ej vid hinder som står utom vår makt åsyftande t ex naturkatastrofer.

Övrigt

13. Arctic Elements förbehåller sig rätten att företa eventuella ändringar i villkoren under pågående säsong för gäster som sluter nya avtal.

14. Arrangör enligt resegarantilagen är Arctic Elements AB vilka också ställt lagstadgade resegarantier till Kammarkollegiet.

Heliskiing i världsklass Lappland/Sverige